Wat is mijn bedrijf waard?

Hoe weet ik wat mijn bedrijf waard is?

De waarde van je bedrijf is de eerste en belangrijkste stap in het verkoopproces. Met hart en ziel heb je aan je onderneming gewerkt, wij zien je bedrijf als meer dan alleen een factsheet met cijfers. De uiteindelijke waardebepaling is afhankelijk van diverse variabelen. Als verkoper zullen emotionele factoren ook meespelen, maar hoe staan deze ten opzichte van de huidige resultaten, markt en voorspelling? Dit zijn afwegingen die je zelf kunt maken.

Tussenpersonen en adviseurs gebruiken verschillende methoden om de waarde van je bedrijf te bepalen. Deze zullen afhankelijk van de variabelen en interpretatie altijd verschillende uitkomsten laten zien. Ook kosten deze ingewikkelde berekeningen en prognoses tijd en geld. Iets dat je liever wil steken in andere zaken, toch? Wij gaan ervan uit dat jij als ondernemer je bedrijf het beste kent en zelf kunt bepalen of je een koper en bod geschikt vindt.

Onze werkwijze is simpel. Op basis van jouw input doen we een onderbouwd voorstel van de waarde die wij erin zien. Voel je een klik met ons en kun je je vinden in het voorstel, dan maken we de verkoop rond. Dat kan ook op professionele manier snel en zonder gedoe.

Neem vrijblijvend contact met ons op of start direct je aanvraag.

Variabelen die meespelen bij de waardebepaling

Wij zijn van mening dat ’waarde’ een subjectief begrip is. Om maar wat te noemen; een toilet in je buurt is veel meer waard op het moment dat je nodig moet. En de waarde van een boterham verschilt nogal van afhankelijk van of je wel of geen honger hebt. Daarbij staat de waarde in principe los van de uiteindelijke verkoopprijs. Ze zijn wel nauw met elkaar verbonden en er zijn er standaard variabelen die meespelen bij de bedrijfswaardering:

Jaarcijfers

Voor de waarde op basis van huidige resultaten kunnen vuistregels gebruikt worden. Zoals bijvoorbeeld een percentage van de jaaromzet of een factor van de nettowinst. Dit geeft een vorm van houvast, al kan de opbouw van de nettowinst ter discussie liggen. Bijvoorbeeld als het om kosten gaat die misschien niet bij de primaire bedrijfsvoering horen.

Vermogen

Wat is het aanwezig vreemd vermogen, en wat is de intrinsieke waarde van het bedrijf? Oftewel het totaal van onder andere gebouwen, machines, voorraden en liquide middelen, verminderd met de schulden. De boekwaarde van het eigen vermogen geldt daarbij als uitgangspunt maar is slechts een momentopname.

Marktwaarde en prognose (goodwill)

Vragen die je hierbij kunt stellen zijn:

 • wat is de marktwaarde van het bedrijf?
 • viel de nettowinst lager uit omdat het bedrijf nog in de opstartfase zat?
 • zijn er aanwijzingen dat de nettowinst in de toekomst flink zal stijgen?
 • hoe bepalend is de eigenaar geweest voor het commerciële succes van de onderneming?

Ook hier bieden resultaten uit het verleden geen garantie voor de toekomst. Marktwaarde en prognoses zijn daardoor onderdelen waar lastig een duidelijk prijskaartje aan te hangen is. Maar eventueel wél van waarde in je bedrijf. Zoals bijvoorbeeld door ervaren en kwalitatief personeel. Of een sterk onderscheidend karakter van je product of dienst. Deze meerwaarde van je bedrijf wordt ook wel goodwill genoemd.

Goodwill bestaat grofweg uit twee soorten; ondernemings-goodwill (gebaseerd op het imago en resultaten van het bedrijf) en persoonlijke-goodwill (verbonden aan de ondernemer zelf). Bij een directe verkoop gaat de persoonlijke-goodwill verloren.

Een mogelijkheid om de waarde van goodwill te verrekenen is bijvoorbeeld een earn-out regeling. Hierbij wordt meteen een deel bij de overdracht betaald. Na een bepaalde periode wordt er samen gekeken naar de resultaten en wanneer deze naar verwachting positief zijn, wordt het restant van de goodwill uitgekeerd.

Specifieke kenmerken;
 • Noodzakelijke korte termijn investeringen
 • Huidig klantenbestand en koopgedrag
 • Locatie
 • Exclusieve rechten van producten, diensten of merken
 • Lopende samenwerkingen
 • Termijn waarin de verkoop moet plaatsvinden
 • Personeel en rol van de ondernemer


Rol van ondernemer, geleidelijke overdracht

In hoeverre en op welk termijn is de ondernemer te vervangen binnen het bedrijf? Wanneer dit niet op korte termijn mogelijk is, kan er gekeken worden naar een geleidelijke overdracht. Daarin wordt de besturing en modus operandi meegenomen en is het belangrijk te kijken hoe de aanwezige kennis geborgd kan worden. We vinden (achter de schermen) samen naar een manier om een gezonde bedrijfsgroei te maken.

De afhankelijkheid van de ondernemer is bepalend voor de manier waarop het bedrijf wordt overgedragen. Bijvoorbeeld geleidelijke overdracht (3-5 jaar). Of directe overdracht aan het bestaand of nieuw management. We maken daarmee de ondernemer onafhankelijk van het bedrijf. Ons doel is het bedrijf bestendig te maken voor de toekomst, waarbij onze focus ligt op continuïteit en waardegroei.

Ontvang jouw voorstel

Benieuwd naar wat jouw bedrijf op zou brengen bij verkoop? Vul je contactgegevens in om jouw aanvraag te starten. Ons voorstel is altijd geheel vrijblijvend!

Contactgegevens aanvrager
Deel dit bericht