Wat is het verschil tussen waarde en prijs bij een bedrijfsovername?

Bij een bedrijfsovername is het verschil tussen de berekende waarde en de uiteindelijke verkoopprijs vaak groot. Dit komt doordat er verschillende factoren zijn die van invloed zijn op de waarde van een bedrijf en de uiteindelijke prijs die een koper bereid is te betalen. In deze blog zullen we het verschil tussen de berekende waarde en de verkoopprijs van een bedrijfsovername bespreken.

Berekende waarde vs. verkoopprijs

De berekende waarde van een bedrijf is gebaseerd op verschillende factoren, zoals de jaarlijkse omzet, de winst, de groeimogelijkheden en de concurrentiepositie van het bedrijf. Dit kan worden berekend aan de hand van verschillende methoden, zoals de discounted cashflow-methode, de vergelijkingsmethode en de intrinsieke waarde-methode. Deze methoden geven een indicatie van wat het bedrijf waard zou moeten zijn.

Echter, bij een bedrijfsovername is de uiteindelijke verkoopprijs vaak hoger of lager dan de berekende waarde. Dit komt doordat er nog andere factoren van invloed zijn op de prijs die een koper bereid is te betalen. Zo kan de huidige economische situatie of de interesse van meerdere kopers bijdragen aan een hogere verkoopprijs. Daarnaast kan ook de emotie van de verkoper een rol spelen. Bijvoorbeeld als een verkoper zijn bedrijf wil verkopen omdat hij/zij met pensioen gaat en er een emotionele waarde aan het bedrijf hangt, dan kan de verkoopprijs hoger uitvallen dan de berekende waarde.

Conclusie

Het verschil tussen de berekende waarde en de verkoopprijs bij een bedrijfsovername kan groot zijn. Dit komt doordat er verschillende factoren van invloed zijn op de prijs die een koper bereid is te betalen, zoals de huidige economische situatie, emoties van de verkoper en de interesse van meerdere kopers. Een adviseur kan een belangrijke rol spelen bij het vaststellen van de waarde van het bedrijf en het onderhandelen over de prijs en voorwaarden van de verkoop. Het is belangrijk om te beseffen dat de uiteindelijke verkoopprijs niet altijd overeenkomt met de berekende waarde en dat er altijd een zekere mate van onzekerheid is bij een bedrijfsovername.

Deel dit bericht