Wat betaal je voor een overname?

De kosten van een bedrijfsovername kunnen sterk variëren en zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals de omvang van het bedrijf, de sector waarin het actief is, de onderhandelingspositie van de partijen en de complexiteit van de transactie.

Bij een bedrijfsovername moet je in ieder geval rekening houden met de volgende kosten:

 1. Overnameprijs: de prijs die je betaalt voor het bedrijf, bestaande uit de waarde van de activa en de goodwill.
 2. Advieskosten: kosten voor juridisch, fiscaal en financieel advies, zowel voor de koper als de verkoper.
 3. Due diligence: onderzoek naar de financiële en juridische situatie van het bedrijf dat je wilt overnemen.
 4. Overdrachtskosten: kosten voor het overdragen van de eigendom van de activa en eventuele aandelen.
 5. Financieringskosten: kosten voor het afsluiten van een financiering voor de overname, zoals rente en aflossing.
 6. Integratiekosten: kosten voor het integreren van het overgenomen bedrijf in de eigen organisatie, zoals reorganisatiekosten en kosten voor het harmoniseren van systemen.

Het is belangrijk om bij het bepalen van de overnameprijs niet alleen te kijken naar de huidige waarde van het bedrijf, maar ook naar de potentiële groei en toekomstige winstgevendheid. Daarnaast is het verstandig om een ruime begroting te maken voor alle kosten die komen kijken bij een bedrijfsovername, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Waar moet je op letten bij bedrijfsovername?

Bedrijfsovernames zijn vaak complexe en uitdagende processen, met veel potentiële risico’s en valkuilen. Hier zijn twaalf tips om je te helpen bij het plannen en uitvoeren van een succesvolle bedrijfsovername:

 1. Definieer je doel: Stel een duidelijk doel voor de overname, bijvoorbeeld om de marktpositie te verbeteren, technologie te verwerven of nieuwe producten toe te voegen.
 2. Voer een uitgebreide due diligence uit: Analyseer grondig alle aspecten van het bedrijf dat je wilt overnemen, zoals financiën, klantenbestand, medewerkers en management.
 3. Stel een team samen: Werk samen met experts, zoals advocaten, accountants, financiële adviseurs en overname-adviseurs om de overname tot een succes te maken.
 4. Maak een gedetailleerd overnameplan: Stel een uitgebreid plan op met een duidelijke strategie, doelen en acties.
 5. Bepaal een realistische waarde: Schat de waarde van het bedrijf dat je wilt overnemen realistisch in, op basis van een analyse van de financiële prestaties en andere factoren.
 6. Financiering regelen: Zoek financieringsmogelijkheden voor de overname, zoals eigen vermogen, leningen of crowdfunding.
 7. Onderhandel over de deal: Onderhandel over de voorwaarden van de overname en zorg ervoor dat je een goed contract opstelt met duidelijke afspraken.
 8. Maak een integratieplan: Stel een integratieplan op om het bedrijf na de overname naadloos te integreren in je organisatie.
 9. Houd rekening met cultuurverschillen: Besteed aandacht aan de cultuurverschillen tussen beide bedrijven en zorg voor een goede integratie.
 10. Betrek de medewerkers: Informeer de medewerkers over de overname en betrek hen bij de integratie.
 11. Focus op communicatie: Zorg voor open en transparante communicatie tijdens het overnameproces.
 12. Wees geduldig: Verwacht niet dat alles meteen perfect zal gaan na de overname. Wees geduldig en houd je ogen gericht op de lange termijn doelstellingen.

Als je deze tips volgt, zal je beter voorbereid zijn op het overnameproces en een betere kans hebben om een succesvolle overname te realiseren. Het is echter belangrijk om te onthouden dat elke overname anders is, dus het is essentieel om jezelf goed te informeren en deskundig advies in te winnen voordat je aan het proces begint.

Wat gebeurt er bij een bedrijfsovername?

Bij een bedrijfsovername neemt een koper alle of een deel van de aandelen van een bedrijf over van de verkoper, waardoor de koper de nieuwe eigenaar wordt van het bedrijf. Dit kan leiden tot verschillende veranderingen binnen het bedrijf, afhankelijk van de intenties van de koper. Hier zijn enkele voorbeelden van wat er kan gebeuren bij een bedrijfsovername:

 1. Veranderingen in management: De koper kan ervoor kiezen om de bestaande managers te vervangen door eigen managers of leden van het bestuur.
 2. Veranderingen in de bedrijfsstructuur: De koper kan besluiten om de bedrijfsstructuur te veranderen, bijvoorbeeld door afdelingen te reorganiseren of functies te schrappen.
 3. Veranderingen in de bedrijfscultuur: De koper kan proberen om de bedrijfscultuur te veranderen, bijvoorbeeld door nieuwe doelen te stellen of nieuwe waarden te introduceren.
 4. Integratie van systemen en processen: De koper kan de systemen en processen van het overgenomen bedrijf integreren met die van het eigen bedrijf, om zo efficiënter te werken en kosten te besparen.
 5. Veranderingen in het product of de dienstverlening: De koper kan beslissen om de producten of diensten van het overgenomen bedrijf te veranderen of uit te breiden.
 6. Veranderingen in de werknemers: Werknemers kunnen te maken krijgen met veranderingen in hun werkzaamheden, taken of verantwoordelijkheden, afhankelijk van de intenties van de koper.

Het is belangrijk om te benadrukken dat niet alle bedrijfsovernames tot grote veranderingen leiden en dat de koper niet per se alle bovenstaande veranderingen zal doorvoeren. De impact van een bedrijfsovername is afhankelijk van vele factoren, zoals de grootte van het bedrijf, de branche en de reden voor de overname.

Kan ik ontslagen worden bij een overname?

Bij een bedrijfsovername kan het voorkomen dat er veranderingen plaatsvinden binnen het bedrijf, waaronder ook het ontslaan van werknemers. Dit kan gebeuren als de nieuwe eigenaar van mening is dat er bepaalde functies of afdelingen overbodig zijn of als er sprake is van dubbele functies na de overname. Het kan ook voorkomen dat de nieuwe eigenaar juist nieuwe functies creëert en daarvoor nieuwe werknemers aanneemt. Het is dus mogelijk dat er veranderingen plaatsvinden, maar dit hoeft niet per definitie te betekenen dat alle werknemers worden ontslagen.

Het is belangrijk om te weten dat bij een bedrijfsovername de regels omtrent ontslagbescherming en collectief ontslag nog steeds van kracht zijn. Als de nieuwe eigenaar besluit om werknemers te ontslaan, dient hij zich te houden aan deze regels en de werknemers tijdig te informeren. De nieuwe eigenaar kan niet zomaar zonder reden werknemers ontslaan en moet een goede reden hebben voor het ontslag.

Als werknemer heb je bij een overname dus wel rechten en bescherming tegen ontslag, maar het is altijd verstandig om bij een bedrijfsovername goed te kijken naar je contract en eventuele afspraken die zijn gemaakt over je baanzekerheid.

Is een bedrijfsovername aftrekbaar?

Ja, in sommige gevallen kan een bedrijfsovername aftrekbaar zijn voor de belastingen. De kosten die worden gemaakt bij de overname, zoals juridische en financiële kosten, kunnen worden afgetrokken van de winst van het bedrijf. Dit kan leiden tot een verlaging van de belastingdruk. Het is echter belangrijk om te vermelden dat er specifieke regels zijn met betrekking tot de aftrekbaarheid van overnamekosten en dat deze regels kunnen verschillen per land

Hoeveel keer de omzet is een bedrijf waard?

Het bepalen van de waarde van een bedrijf kan afhankelijk zijn van verschillende factoren en er is geen vaste formule om de waarde van een bedrijf te bepalen. Een veelgebruikte methode is om de waarde van een bedrijf te berekenen op basis van een bepaalde factor van de jaarlijkse omzet. Deze factor kan variëren afhankelijk van de branche, de grootte van het bedrijf, de winstgevendheid, de groeipotentie en andere factoren.

Over het algemeen wordt aangenomen dat kleine bedrijven die minder dan 1 miljoen euro per jaar aan omzet genereren, worden verkocht voor ongeveer 2 tot 3 keer de jaarlijkse omzet. Middelgrote bedrijven met een omzet tussen 1 en 10 miljoen euro kunnen worden verkocht voor ongeveer 3 tot 5 keer de jaarlijkse omzet. Grotere bedrijven met een omzet van meer dan 10 miljoen euro kunnen worden verkocht voor 5 tot 10 keer de jaarlijkse omzet of zelfs meer.

Het is belangrijk op te merken dat deze factoren slechts een indicatie zijn en dat de uiteindelijke waarde van een bedrijf afhangt van vele factoren en kan variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het bedrijf en de markt.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om een bedrijf over te nemen?

Er zijn verschillende voorwaarden waaraan je moet voldoen om een bedrijf succesvol te kunnen overnemen. Hieronder staan de belangrijkste voorwaarden op een rij:

 1. Financiële middelen: Je hebt voldoende financiële middelen nodig om de overname te kunnen betalen. Dit kan eigen vermogen zijn, maar ook externe financiering zoals een lening van een bank.
 2. Ondernemingsplan: Je moet in staat zijn om een gedegen ondernemingsplan op te stellen. Hierin beschrijf je onder andere de strategie voor de overgenomen onderneming, de kansen en bedreigingen in de markt, en hoe je de overname gaat financieren.
 3. Kennis en ervaring: Je hebt kennis en ervaring nodig in de branche waarin de onderneming actief is. Zo kun je beter inschatten welke kansen er zijn en welke risico’s je moet vermijden.
 4. Onderzoek: Voor een succesvolle overname is gedegen onderzoek naar de over te nemen onderneming van groot belang. Hierbij kijk je bijvoorbeeld naar de financiële situatie, de marktpositie, het klantenbestand, en het personeel.
 5. Communicatie: Goede communicatie met de verkopende partij is essentieel. Zorg dat je alle relevante informatie krijgt en dat je voldoende gelegenheid hebt om vragen te stellen.
 6. Geduld: Het overnameproces kan lang duren en er kunnen allerlei obstakels op je pad komen. Geduld is daarom een belangrijke eigenschap om een succesvolle overname te realiseren.

Door aan deze voorwaarden te voldoen, vergroot je de kans op een succesvolle bedrijfsovername.

Kan je een bedrijf overnemen zonder eigen vermogen?

Ja, het is mogelijk om een bedrijfsovername te financieren zonder eigen vermogen. Er zijn verschillende financieringsmogelijkheden beschikbaar, zoals bankleningen, leasing, factoring, crowdfunding, venture capital, enzovoort. Het is echter wel belangrijk om op te merken dat de beschikbaarheid en voorwaarden van deze financieringsmogelijkheden afhankelijk zijn van verschillende factoren, zoals de kredietwaardigheid van de koper, de omvang van de overname en de sector waarin het bedrijf actief is. Het kan daarom verstandig zijn om financieel advies in te winnen en verschillende financieringsmogelijkheden te onderzoeken voordat u een bedrijfsovername overweegt.

Wat betaal je voor goodwill?

De prijs van goodwill kan sterk variëren en is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de omvang van het bedrijf, de branche waarin het bedrijf opereert, de groeipotentie en de mate van concurrentie in de markt. Vaak wordt de waarde van goodwill bepaald door middel van een berekening gebaseerd op de winstgevendheid van het bedrijf, het verleden en toekomstige financiële prestaties, en de marktomstandigheden. In sommige gevallen wordt ook gekeken naar vergelijkbare transacties in de branche om een idee te krijgen van de waarde van goodwill. Over het algemeen ligt de prijs van goodwill tussen de 1 en 5 keer de jaarwinst van het bedrijf.

Hoe lang duurt een bedrijfsovername traject?

Een bedrijfsovername traject kan variëren in lengte, afhankelijk van verschillende factoren, zoals de omvang van het bedrijf, de complexiteit van de transactie en de betrokken partijen. Over het algemeen duurt een bedrijfsovername traject tussen de drie en zes maanden, maar het kan ook langer duren als er bijvoorbeeld sprake is van complexe juridische kwesties, financieringsproblemen of moeilijke onderhandelingen tussen de partijen.

Het is belangrijk om te begrijpen dat een bedrijfsovername traject een zorgvuldig proces is waarbij verschillende stappen moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat de transactie soepel verloopt en dat alle partijen tevreden zijn met de uitkomst. Dit omvat onder meer het uitvoeren van een grondige due diligence, het opstellen van een transactiedocumentatie, het onderhandelen over de voorwaarden van de transactie en het verkrijgen van financiering.

Het is ook belangrijk om te onthouden dat elke bedrijfsovername uniek is en dat de tijdslijn kan worden beïnvloed door verschillende factoren. Daarom is het belangrijk om samen te werken met ervaren adviseurs en juridische professionals om u te helpen bij het navigeren door het proces en u te voorzien van de juiste begeleiding en ondersteuning.

Wat kost een bedrijf overname?

De kosten van een bedrijfsovername kunnen sterk variëren en zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals de grootte van het bedrijf, de branche waarin het bedrijf actief is en de onderhandelingspositie van de koper en verkoper. Enkele veelvoorkomende kostenposten bij een bedrijfsovername zijn:

 1. Transactiekosten: Dit omvat de kosten die betrekking hebben op de daadwerkelijke aankoop van het bedrijf, zoals advocaat- en accountantskosten, bemiddelingskosten en andere administratieve kosten.
 2. Due diligence-kosten: Dit zijn de kosten voor het onderzoek naar het bedrijf dat je wilt overnemen. Dit kan omvatten: juridisch onderzoek, financieel onderzoek, marktonderzoek, technisch onderzoek en fiscaal onderzoek.
 3. Overnameprijs: Dit is het bedrag dat je betaalt om het bedrijf over te nemen. De overnameprijs kan op verschillende manieren worden bepaald, zoals op basis van de waarde van het bedrijf, de toekomstige inkomsten of de winstgevendheid.
 4. Integratiekosten: Dit zijn de kosten voor het integreren van het overgenomen bedrijf in het bestaande bedrijf van de koper. Dit kan omvatten: reorganisatiekosten, verhuiskosten, kosten voor het harmoniseren van IT-systemen en kosten voor het harmoniseren van bedrijfsprocessen.
 5. Eventuele kosten voor financiering: Dit omvat de kosten voor de financiering van de bedrijfsovername, zoals rentekosten, bankkosten en andere financieringskosten.

Het is belangrijk om bij het plannen van een bedrijfsovername rekening te houden met alle kosten en deze in het financiële plan op te nemen om zo een realistische inschatting te maken van de totale kosten van de overname.

Wat met werknemers na een overname?

Wanneer een bedrijf wordt overgenomen, is het gebruikelijk dat er veranderingen plaatsvinden in de organisatiestructuur en de werknemers. De impact op de werknemers kan variëren afhankelijk van de grootte en de aard van de overname. Hier zijn enkele veelvoorkomende veranderingen die werknemers kunnen ervaren na een bedrijfsovername:

 1. Behoud van baan: In sommige gevallen behouden werknemers hun huidige functie en arbeidsvoorwaarden na een overname.
 2. Nieuwe functie: Bij een overname kan er een reorganisatie plaatsvinden waarbij functies en verantwoordelijkheden veranderen. Werknemers kunnen worden gevraagd om in een andere functie te werken dan voorheen.
 3. Ontslag: In sommige gevallen kan een overnemend bedrijf besluiten om een deel van de werknemers te ontslaan, bijvoorbeeld bij dubbele functies.
 4. Verhuizing: Een overname kan leiden tot een verhuizing van de werkplek, bijvoorbeeld als het overnemende bedrijf op een andere locatie is gevestigd.

Het is belangrijk om te weten dat werknemers bij een overname doorgaans beschermd zijn door de Wet overgang van onderneming (WovO). Deze wet beschermt de rechten van werknemers wanneer een bedrijf wordt overgenomen, bijvoorbeeld bij behoud van arbeidsvoorwaarden en overgang van pensioenrechten.

Hoe financier ik een bedrijfsovername?

Er zijn verschillende manieren om een bedrijfsovername te financieren, waaronder:

 1. Eigen vermogen: dit is het geld dat je zelf inbrengt om de overname te financieren. Dit kan bijvoorbeeld komen uit spaargeld, investeringen of de verkoop van aandelen.
 2. Vreemd vermogen: dit is geld dat je leent van een bank of andere financiële instelling. Dit kan in de vorm van een zakelijke lening, hypothecaire lening of leasing.
 3. Verkopersfinanciering: dit is wanneer de verkoper van het bedrijf bereid is om de overname deels te financieren door jou de mogelijkheid te geven om het bedrag in termijnen aan hem of haar terug te betalen.
 4. Crowdfunding: dit is wanneer je geld ophaalt bij een groot aantal particulieren of investeerders via online platforms.
 5. Participatiemaatschappijen: dit zijn investeringsmaatschappijen die geld investeren in bedrijven en ondernemers helpen bij het financieren van bedrijfsovernames.

Welke financieringsmethode het beste bij jouw situatie past, hangt af van verschillende factoren, waaronder de omvang van de overname, je eigen financiële situatie en de risico’s die je bereid bent te nemen. Het is belangrijk om een grondige analyse te maken van de kosten en baten van elke optie voordat je een beslissing neemt.

Welke soorten bedrijfsovername zijn er?

Er zijn verschillende soorten bedrijfsovernames. Hieronder staan de belangrijkste op een rij:

 1. Aandelentransactie: Bij deze vorm van overname verandert de eigendom van het bedrijf door middel van de overdracht van aandelen. De koper verwerft zo het volledige eigendom van het bedrijf.
 2. Activatransactie: Hierbij worden alleen bepaalde activa (zoals gebouwen, machines of voorraden) van het bedrijf overgedragen aan de koper.
 3. Fusie: Hierbij gaan twee of meer bedrijven samen en vormen ze een nieuw bedrijf. Het nieuwe bedrijf is gezamenlijk eigendom van de oorspronkelijke bedrijven.
 4. Management buy-out: Bij deze overnamevorm koopt het managementteam van het bedrijf het bedrijf van de huidige eigenaar.
 5. Management buy-in: Hierbij koopt een externe partij (vaak een investeerder) het bedrijf en stelt vervolgens een nieuw managementteam aan om het bedrijf te leiden.
 6. Franchise: Hierbij koopt de franchisenemer het recht om het bedrijfsmodel en de merknaam van de franchisegever te gebruiken in ruil voor een vergoeding en het volgen van bepaalde richtlijnen.

Kan ik geld lenen voor bedrijfsovername?

Ja, het is mogelijk om geld te lenen voor een bedrijfsovername. Er zijn verschillende financieringsmogelijkheden beschikbaar, zoals:

 1. Bancaire financiering: Hierbij leent u geld van een bank. De bank zal uw kredietwaardigheid beoordelen en u vragen om een zekerheid te stellen voor de lening, zoals een onderpand.
 2. Crowdfunding: Hierbij kunt u geld lenen van meerdere investeerders via een online platform. U presenteert uw bedrijfsidee en als er genoeg investeerders interesse hebben, wordt het geld bij elkaar gebracht.
 3. Participatiemaatschappijen: Dit zijn bedrijven die investeren in andere bedrijven. Ze kunnen u helpen bij het verkrijgen van financiering en kunnen u ook ondersteunen bij het beheer van uw bedrijf.

Het is belangrijk om te onthouden dat het lenen van geld voor een bedrijfsovername risico’s met zich meebrengt en dat u ervoor moet zorgen dat u de lening kunt terugbetalen voordat u deze aangaat. Het is daarom verstandig om een professionele adviseur te raadplegen voordat u een lening afsluit.

Hoeveel kan ik lenen voor een bedrijfsovername?

Het bedrag dat je kunt lenen voor een bedrijfsovername is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de waarde van het bedrijf, je eigen financiële situatie en de voorwaarden van de kredietverstrekker. Het is daarom lastig om hier een exact bedrag voor te noemen.

In het algemeen geldt dat banken en andere kredietverstrekkers bereid zijn om tussen de 50% en 75% van de overnameprijs te financieren. Dit betekent dat je zelf ook een deel van het benodigde bedrag zult moeten investeren. Het is daarom belangrijk om een gedegen financieel plan op te stellen en in kaart te brengen welke financieringsmogelijkheden er zijn.

Daarnaast is het verstandig om advies in te winnen van een specialist op het gebied van bedrijfsovernames en financiering. Zij kunnen je helpen bij het bepalen van de waarde van het bedrijf en het opstellen van een realistisch financieringsplan.

Hoe weet je de waarde van je bedrijf?

De waarde van een bedrijf kan op verschillende manieren worden bepaald, afhankelijk van de branche en de doeleinden van de waardering. Er zijn verschillende methoden die worden gebruikt om de waarde van een bedrijf te bepalen, zoals:

 1. Bedrijfswaardemethode: deze methode kijkt naar de toekomstige kasstromen van het bedrijf en berekent de huidige waarde van deze kasstromen. Deze methode is geschikt voor bedrijven die al enige tijd bestaan en een stabiele kasstroom hebben.
 2. Marktwaardemethode: deze methode kijkt naar de verkoopprijzen van vergelijkbare bedrijven in de branche en berekent de waarde van het bedrijf op basis van deze vergelijkbare transacties.
 3. Asset-methode: deze methode kijkt naar de waarde van de activa van het bedrijf, zoals onroerend goed, inventaris en machines, en trekt daar de passiva van af om de nettowaarde te bepalen.
 4. Discounted Cash Flow-methode: deze methode kijkt naar de toekomstige kasstromen van het bedrijf en berekent de contante waarde van deze kasstromen, waarbij rekening wordt gehouden met de tijdswaarde van geld.

Het bepalen van de waarde van een bedrijf is een complex proces en het is vaak aan te raden om een professionele waarderingsexpert in te schakelen om de waarde van het bedrijf te bepalen. Een waarderingsexpert kan niet alleen de waarde van het bedrijf bepalen, maar kan ook advies geven over de factoren die de waarde van het bedrijf beïnvloeden en hoe deze kunnen worden verbeterd voordat het bedrijf wordt verkocht.

Waarom zou je goodwill betalen?

Goodwill kan een belangrijke factor zijn bij het bepalen van de totale waarde van een bedrijf bij verkoop. Het vertegenwoordigt de waarde van de reputatie van een bedrijf, de klantenkring, het merk en de expertise van het management. Als een koper deze voordelen wil behouden, kan hij bereid zijn goodwill te betalen als onderdeel van de transactie. Voor de verkoper kan goodwill de totale verkoopprijs verhogen en kan het ook een manier zijn om een hogere waardering te krijgen voor een bedrijf dat anders misschien niet zo hoog gewaardeerd zou worden. Uiteindelijk kan de betaling van goodwill dus voordelig zijn voor zowel koper als verkoper.

Wat is een redelijke goodwill?

Een redelijke goodwill is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de branche waarin het bedrijf actief is, de locatie, de financiële prestaties en de groeimogelijkheden van het bedrijf. Over het algemeen wordt de goodwill bepaald door de waarde van de activa van het bedrijf minus de waarde van de passiva. Vervolgens wordt er gekeken naar de toekomstige inkomsten die het bedrijf kan genereren en welk deel hiervan kan worden toegeschreven aan goodwill. Er is geen vaste regel voor het bepalen van een redelijke goodwill en het hangt af van de specifieke omstandigheden van het bedrijf en de markt. Het is belangrijk om professioneel advies in te winnen bij het bepalen van een redelijke goodwill bij de verkoop van een bedrijf.

Wat is het verschil tussen een overname en een fusie?

Een fusie en een overname zijn twee verschillende manieren waarop bedrijven kunnen samenkomen. Bij een fusie smelten twee of meer bedrijven samen tot één nieuwe onderneming. Bij een overname neemt één bedrijf de controle over het andere bedrijf over, waardoor het overgenomen bedrijf een dochteronderneming wordt van het overnemende bedrijf.

Bij een fusie zijn de bedrijven in principe gelijkwaardige partners en gaan ze samen verder als één nieuw bedrijf. Bij een overname is er duidelijk sprake van een dominante partij (de overnemer) en een ondergeschikte partij (de overgenomen partij). In het geval van een overname kan het overgenomen bedrijf volledig opgaan in het overnemende bedrijf, of het kan als een afzonderlijke dochteronderneming blijven bestaan.

Wat te doen met geld uit verkoop van je bedrijf?

Het verkopen van een bedrijf kan aanzienlijke financiële middelen opleveren. Het is daarom belangrijk om goed na te denken over wat te doen met het geld uit de verkoop van het bedrijf. Hieronder staan enkele opties:

 1. Herinvesteren: Overweeg om een deel van het geld te herinvesteren in een nieuw bedrijf of andere beleggingen om het rendement op lange termijn te verhogen.
 2. Pensioen: Gebruik het geld om een pensioenpotje op te bouwen en zorg ervoor dat je financiële zekerheid hebt voor de toekomst.
 3. Schulden aflossen: Los eventuele schulden af om financiële vrijheid te creëren en eventuele rentelasten te verminderen.
 4. Vastgoed: Investeer in vastgoed, bijvoorbeeld door een woning te kopen om te verhuren of te renoveren voor wederverkoop.
 5. Erfenis: Maak een plan voor de verdeling van het geld na overlijden, bijvoorbeeld door het op te nemen in een testament.

Het is aan te raden om financieel advies in te winnen om de beste opties te bepalen en ervoor te zorgen dat het geld uit de verkoop van het bedrijf op de juiste manier wordt beheerd en geïnvesteerd.

Hoeveel keer Ebitda bij overname?

Bij een overname wordt vaak gekeken naar de EBITDA-multiple om de waarde van het bedrijf te bepalen. De EBITDA-multiple is een maatstaf voor de verhouding tussen de winstgevendheid en de waarde van het bedrijf. De EBITDA-multiple kan per sector en bedrijf verschillen en is afhankelijk van verschillende factoren, zoals groeipotentieel, marktpositie en risico’s.

Er is geen vaste standaard voor de EBITDA-multiple bij een overname, omdat dit afhankelijk is van de specifieke omstandigheden van het bedrijf en de markt. In sommige sectoren kan de EBITDA-multiple bijvoorbeeld hoger zijn dan in andere sectoren. Over het algemeen kan de EBITDA-multiple variëren van 4 tot 10, maar het kan ook hoger of lager zijn, afhankelijk van de omstandigheden.

Is goodwill belast met BTW?

Goodwill zelf is niet belast met btw. Goodwill is een immaterieel actief en valt niet onder de btw-regeling. Bij de verkoop van een bedrijf is er echter vaak sprake van btw over de transactieprijs, maar dit is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het type bedrijf dat wordt verkocht en de overeenkomst die tussen koper en verkoper wordt gesloten. Het is daarom altijd verstandig om deskundig advies in te winnen over de fiscale gevolgen van de verkoop van een bedrijf.

Hoeveel mag je afschrijven op goodwill?

De afschrijving op goodwill is afhankelijk van de afschrijvingsmethode die wordt gebruikt en de economische levensduur van de goodwill. In Nederland wordt de lineaire methode het meest gebruikt, waarbij de afschrijvingslasten gelijkmatig worden verdeeld over de economische levensduur van de goodwill. De economische levensduur wordt bepaald door factoren zoals de verwachte toekomstige opbrengsten van het bedrijf en de looptijd van contracten. Het is belangrijk om op te merken dat afschrijvingen op goodwill alleen van toepassing zijn als de goodwill is verkregen door een bedrijfsovername en als immaterieel actief wordt beschouwd in de boekhouding.

Deel dit bericht