Privacy Policy

WijKopenBedrijven.nl, gevestigd aan adres, is verantwoordelijk voor de verwerking van (persoons)gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Conform de nieuwe Europese wet (AVG) per mei 2018, laten wij met dit document weten hoe we met persoonsgegevens omgaan, voor welke doeleinden we deze gebruiken en wat de procedure en bewaartermijn is. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen en vragen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Je hebt het recht jouw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te krijgen, te corrigeren of te verwijderen.

Contactgegevens

Voor contact met de Functionaris Gegevensbescherming van WijKopenBedrijven.nl kun je ons een bericht sturen

Persoonsgegevens die wij verwerken

WijKopenBedrijven verwerkt je naam en email-adres doordat je een bericht stuurt via ons contactformulier, of een aanvraag verstuurt om je bedrijf te verkopen. De persoonsgegevens die wij daarin verwerken zijn:

– Naam
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Verder verwerken we enkele gegevens van de onderneming die zijn ingestuurd via het aanvraagformulier op de website (zoals naam van het bedrijf, rechtsvorm, aantal medewerkers, jaarcijfers en begroting).

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

WijKopenBedrijven verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Contact opnemen indien nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Aanvraag voor verkoop van bedrijf te kunnen beoordelen en behandelen

De wettelijke grondslag waarop wij dit doen is: toestemming: 
[De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.]

Geautomatiseerde besluitvorming

WijKopenBedrijven gebruikt geen gegevens op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van WijKopenBedrijven) tussen zit.

Persoonsgegevens worden lokaal op onze computers opgeslagen in Word, Excel of PDF, of via email (Gmail, Outlook) naar ons verstuurd. We werken met de programma’s van Microsoft. Deze zijn alleen gekoppeld aan geautoriseerde gebruikers middels een sterk wachtwoord. Gegevens kunnen worden opgeslagen als backup bij DropBox (US) OneDrive of Google Drive. Een back-up wordt gemaakt door KPN online.

Onze computers zijn beschermd met een sterk wachtwoord. Updates worden direct uitgevoerd en de systemen zijn beschermd met een firewall en anti-virus software. De email is daarbij beschermd met 2-factor authenticatie.

De website www.WijKopenBedrijven.nl is beveiligd met een Let’s Encrypt SSL certificaat waardoor de informatie tijdens verzending van data versleuteld wordt. Ook wordt elke pagina geforceerd om via SSL (HTTPS) getoond te worden. De website wordt dagelijks via ManageWP gecontroleerd op malware, vulnerabilities, en web trust van Google Safe Browsing. Logins van beheerders worden gemonitord zodat er geen toegang is door ongeauthoriseerde gebruikers. Er wordt wekelijks gechecked voor updates van de software en plugins.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

WijKopenBedrijven bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wanneer een aanvraag niet wordt behandeld, zullen wij na de afronding de persoonsgegevens verwijderen. De bewaartermijn voor de ingestuurde ondernemingsgegevens zijn zolang de aanvraag loopt. Bij verkoop van het bedrijf waarvan de gegevens zijn ingestuurd, is er een gelijke overname van de aanwezige persoonlijke gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wanneer we jouw gegevens delen met derden ten behoeve van het behandelen van de aanvraag, dan zullen wij dit alleen doen met uitdrukkelijke toestemming. WijKopenBedrijven verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de verkoop van jouw bedrijf of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. WijKopenBedrijven blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken

WijKopenBedrijven gebruikt alleen cookies voor Google Analytics voor marketingdoeleinden. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten.

IP-adressen worden gemaskeerd
Wij hebben de tools van Google zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van Wij Kopen Bedrijven geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Analytics cookie van Wij Kopen Bedrijven een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van de website te kunnen waarborgen. Het Analytics cookie blijft 50 maanden geldig.

Opt-out
Als je het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kun je hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Functionele cookies
Verder gebruiken we alleen functionele cookies die nodig zijn voor het functioneren van de website om bijvoorbeeld de website sneller te maken of een probleem op te lossen. We plaatsen tijdelijke cookies om de informatie die je invult in ons contactformulier of aanvraagformulier op te slaan zodat je die niet meteen kwijtraakt als je verkeerd klikt.

Zonder deze cookies werkt de website niet goed. We gebruiken geen invasieve of tracking cookies. We hebben op onze website links naar andere websites voor meer achtergrondinformatie. We verwijzen naar hun privacyverklaring mocht je op deze links klikken.

Systeem achter de website
Deze website draait op WordPress, een CMS (content management systeem) dat wordt beheerd door Coolpixel.nl. Tijdens je bezoek maakt WordPress gebruik van een cookie om te controleren of cookies door je browser worden ondersteunt. Deze cookies worden niet gebruikt voor analyses en zijn puur functioneel. WordPress voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR).

Je kunt je ook afmelden voor cookies van alle websites door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (Chrome, Internet Explorer, Firefox en Safari). Je kunt ook cookies en andere opgeslagen instellingen uit je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door WijKopenBedrijven.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens doen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

WijKopenBedrijven neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.